نمک زار

شهریور ۱۴, ۱۳۹۵ 0

بزرگ ترین صحرای نمک دنیا در کشور بولیوی است که سطح آن بر اثر بارش صیقل خورده و مانند یک آیینه است.  

ابشار انجل

تیر ۳, ۱۳۹۵ 0

بلند ترین آبشار دنیا کجاست ؟ آبشار انجنل بلند ترین آبشار دنیا می باشد اگر تا کنون فکر می کردید ابشار نیاگارا بلندترین ابشار دنیاست ،…