گوشی سرفیس

گوشی سرفیس زیر ذره بین توسعه دهندگان ماکروسافت ظاهرا ماکروسافت در حال تست گوشی سرفیس با دو چیپست مختلف است

ادامه