گلکسی نوت ۷

خطوط هواپیمایی استرالیا ورود گالکسی نوت ۷ سامسونگ به هواپیما را به دلیل احتمال وقوع انفجار ممنوع اعلام کردند  

ادامه