داستان

مهر ۹, ۱۳۹۵ 0

سالها پیش حاکمی به یکی از سوارکارانش گفت مقدار سرزمین هایی را که با اسبش طی کند به او خواهد بخشید. همان طور که انتظار…

داستان طنز

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵ 0

مردی به نزد حلوا فروشی رفت وگفت: «مقداری حلوای نسيه به من بده» حلوا فروش قدری حلوا برايش در کفه ترازو گذاشت و گفت :…

داستان

فروردین ۱۱, ۱۳۹۵ 1

داستان مردی حاشیه خیابان بساط پهن کرده بود، زردآلو هر کیلو 2 تومن، هسته زردآلو هرکیلو 4 تومن. یکی پرسید چرا هسته اش از زرد…

داستان کوتاه

فروردین ۵, ۱۳۹۵ 0

داستان کوتاه قایق‌تان را به کدام ساحل بسته‌اید؟ نیمه شبی چند دوست به قایق‌ سواری رفتند و مدت زیادی پارو زدند. سپیده که زد گفتند:…