داستان

سالها پیش حاکمی به یکی از سوارکارانش گفت مقدار سرزمین هایی را که با اسبش طی کند به او خواهد

ادامه

داستان طنز

مردی به نزد حلوا فروشی رفت وگفت: «مقداری حلوای نسيه به من بده» حلوا فروش قدری حلوا برايش در کفه

ادامه

داستان

داستان مردی حاشیه خیابان بساط پهن کرده بود، زردآلو هر کیلو ۲ تومن، هسته زردآلو هرکیلو ۴ تومن. یکی پرسید

ادامه

داستان کوتاه

داستان کوتاه قایق‌تان را به کدام ساحل بسته‌اید؟ نیمه شبی چند دوست به قایق‌ سواری رفتند و مدت زیادی پارو

ادامه