جوک جدید

‏فامیلیمون ۲ ساله رفته انگلیس امسال بچه دار شده جو گیر شده اسم بچشو گذاشته ریچارد. فکر کن ریچارد مرادخانی

ادامه

jok

طنز خداییش تعارف نکنین هروقت از روزه داری خسته شدین بگین من عکسموبفرستم براتون تا ماه رویت بشه ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡طنز ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ادامه