گوشی سرفیس

گوشی سرفیس زیر ذره بین توسعه دهندگان ماکروسافت ظاهرا ماکروسافت در حال تست گوشی سرفیس با دو چیپست مختلف است

ادامه

سرفیس پن

شایعه ای درباره ی قلم هوشمند ماکروسافت  ماکروسافت پن بعدی به احتمال زیاد قابل شارژ خواهد بود 

ادامه