ساختمان پلاسکو اتش گرفت     امروز 30 دی ماه 95 ریزش ساختمان پلاسکو  مامورین اتش نشانی در حال خاموش کردن اتش بودند که ساختمان…