صحبت های اتش نشان فداکار گیر افتاده در زیر آوار

صحبت های اتش نشان فداکار گیر افتاده در زیر آوار

ادامه

اسامی اتش نشانان زیر اوار مانده

اسامی اتش نشانان زیر اوار مانده         اسامی آتش‌نشانان مفقود شده در پلاسکو اسامی مفقودین سازمان آتش

ادامه